Under dette domenet er mine tankar lov. Her finn du alle akademiske og populærvitskaplege tekstar eg har skrive frå 1995 til i dag. Hvis du leitar godt vil du til slutt finna min originale teknologiteori.

Sound Media (2008)

Tema for Sound Media er korleis musikkinnspelingar, radiokringkasting og muzak påverkar folk sine kvardagsliv, og introduserer dei mange og varierte kreative teknikkane som har blitt utvikla i musikkindustrien og journalistikken i løpet av det 19. århundre. Boka startar i notid, og arbeidar seg bakover i lydhistoria til 1870-åra.

Innhald og føreord

Radioradio (2004)

Lydmedium generelt og radiomediet spesielt har vore lite påakta i medieforskinga, og dette var den første breie innføringsboka i radiojournalistikk i Noreg då den kom ut i 2004. Forfattarane Linda Eide og Lars Nyre utforskar dei spesielle kommunikative eigenskapane til radiomediet, som skil seg frå både avismediet, fjernsyn og film. Radioen gir lyttarane kjensla å oppleve ein notidig, levande situasjon samtidig med andre lyttarar, og det blir journalisten si oppgåve å leggje lyden til rette slik at den riktige stemninga blir skapt. Denne boka viser korleis lyd blir brukt i ulike typar sjangrar og program og korleis lyden er del av bevisste retoriske strategiar. Ein CD med eksempel på norsk og internasjonal radiojournalistikk følgjer boka, og demonstrerer på ein pedagogisk måte emne som blir tatt opp i dei ulike kapitla.

Innhald og føreord

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Besøk arkivsøksida for å søke i alle tekstar på larsnyre.no ut frå emne, publikasjon, sjanger og publikasjonsår.

soundEmne: Teknologi

NY BOK: Teknologi. En teoretisk innføring

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


«Teknologi. En teoretisk innføring» av Lars Nyre blir utgitt på Universitetsforlaget i april 2024. Den er på 592 sider og er skrevet på bokmål. Boken er gjennomillustrert av tegner Atle Skorstad. Les mer om boken og bestill ditt eksemplar på forlagets hjemmeside. Hvordan kan vi forstå det moderne teknologiske samfunnet? Teknologi er for viktig til å […]

(1:8) Hans Jonas og problemet med moderne teknologi

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Utviklinga av medier og IKT er prega av permanent innovasjon og stadige kontroversar i offentlegheita. Optimistar meiner vi har det betre enn nokonsinne før, medan pessimistar meiner vi vert framandgjorte og mistar kontrollen. I dette essayet følgjer eg den pessimistiske vegen.

soundEmne: Journalistikk

Kameradroner som journalistisk verktøy – et designeksperiment i høyere utdanning

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Kameradroner har utvidet journalistikkens visuelle slagkraft og deknings­område. Selv med små investeringer kan man lage spektakulære bilder fra luften. Den økte etterspørselen etter luftbårne videoer og bilder, på alle plattformer, øker samtidig behovet for at flere journalister og fotografer lærer droneflyvning (Goldberg et al. 2013, Gynnild 2014, Gynnild og Uskali 2018, Tremayne og Clarke 2013). […]

Kritisk journalistikk på nye måtar

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Sjølv om etablerte media har problem pga. nye media, så har ikkje journalistikken som kritisk, sanningssøkande haldning eit problem. Den finst i nye redaksjonelle uttrykksformer basert på nye tekniske løysingar, men sidan det meste (enno) skjer utanfor den etablerte offentlegheita så er det lett å gløyma – og kanskje undervurdera. Eg var nyleg i London […]

soundEmne: Kritikk

Bygg kontrolltårnet nå! En kritikk av den analytiske medievitenskapen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Marshall McLuhan sa allerede på 1960-tallet at medieforskerne må flytte fra elfenbenstårnet til kontrolltårnet, men de sitter fortsatt i vinduet og observerer. Jeg synes det er på tide å bygge et kontrolltårn nå. Mediesamfunnet preges av en akkumulert teknologiutvikling som er hinsides menneskelig kontroll, der elektronikk, digitale data, kunstig intelligens og automatisering bare er noen […]

Urhistoria om kunstig intelligens

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Dei neste vekene melder eg åtte bøker om kunstig intelligens som eg leste i Nissedal sommaren 2017. Dagens bok er rangert som nr. 8 av 8, utan at ho dermed er dårleg. Det gjeld Pamela McCorduck: ”Machines Who Think. A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence” (1979, ny utgåve 2004). Dette […]

soundEmne: Mediedesign

Mobilen som distribusjonskanal for hyperlokal jounalistikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Samandrag: Med Veven har avisa fått nettsida som den viktigaste vegen ut til brukarane, og den mobile versjonen vert gjerne lest like ofte som den som ein finn på standard nettlesarar. I denne konteksten er det eit behov for avisene å utvikle nye produkt, der brukarane får tilgang til eller vert lokka til innhaldet på […]

Mediedesign langs Bybanen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det er rart at det ikkje vert produsert skikkeleg live-radio til mobilen. Her finst det eit stort ubrukt potensial for nyheiter, trafikkmeldingar og anna stoff, og dette kunne vore eit supplement til DAB-radio. Eg er opptatt av den lyttinga som føregår mens folk går eller tek kollektivtransport dit dei skal. Det kan til dømes vera […]