journ

Teknologi

 • Ingen kategorier
 • Eg har forska på teknologiens rolle i menneskelivet sidan starten av doktorgradsstudiet mitt i 1997, og i løpet av alle desse åra har eg lagt merke til at digitale teknologiske nettverk tek over fleire og fleire aspekt ved kommunikasjonen. Kunstig intelligens er eit spesielt interessant og farleg fenomen. Det er viktig at universitetet har ei fagleg sterk forståing av slike tekniske ordningskrefter.


  NY BOK: Teknologi. En teoretisk innføring

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  «Teknologi. En teoretisk innføring» av Lars Nyre blir utgitt på Universitetsforlaget i april 2024. Den er på 592 sider og er skrevet på bokmål. Boken er gjennomillustrert av tegner Atle Skorstad. Les mer om boken og bestill ditt eksemplar på forlagets hjemmeside. Hvordan kan vi forstå det moderne teknologiske samfunnet? Teknologi er for viktig til å […]

  (1:8) Hans Jonas og problemet med moderne teknologi

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Utviklinga av medier og IKT er prega av permanent innovasjon og stadige kontroversar i offentlegheita. Optimistar meiner vi har det betre enn nokonsinne før, medan pessimistar meiner vi vert framandgjorte og mistar kontrollen. I dette essayet følgjer eg den pessimistiske vegen.

  Norsk radio må reddast

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Norsk radio risikerer å visna bort i skuggen av DAB-monolitten. Om nokre dagar byrjar dei å skru av FM-sendenettet rundt om i Noreg. Kva kjem til å skje med norsk radiolytting når omstillingsprosessen er fullført? Frå 1930-talet og framover vart radioen gjort til eit offentlig gode, på linje med andre offentlege tenester som veg og […]

  Vi har ikkje kontroll over teknologiane

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Martin Heidegger ser oss i augo og kjem med ei åtvaring: Dersom de trur de har kontroll over teknologiane tek de skammeleg feil. I dette innlegget er eg trollmannens læregut, og vil prøva å forklara kva Heidegger meiner. “Menneska opphøgar seg sjølve og poserer som herrar over jorda. På denne måten vert det laga ein […]

  Norsk radio må reddast

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Norsk radio risikerer å visna bort i skuggen av DAB-monolitten. Om nokre dagar byrjar dei å skru av FM-sendenettet rundt om i Noreg. Kva kjem til å skje med norsk radiolytting når omstillingsprosessen er fullført? Frå 1930-talet og framover vart radioen gjort til eit offentlig gode, på linje med andre offentlege tenester som veg og […]

  Livet i bobla

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Folk brukar øyretelefonar og høyrer musikk på mobilen når dei går gjennom byen. Me har alle sett dei, og ofte gjer me det sjølve. Korleis er livet inni denne lydbobla? Eg stilte meg dette spørsmålet i fjor haust. Då budde eg i London eit halvt år med familien, og skulle studera medieåtferd blant folk der. […]

  Radioen vert marginalisert

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Tradisjonell radio tapar terreng i møte med øyretelefon-kulturen. Unge menneske veks opp utan tilkopling til radioen som offentlegheit, men også vaksne folk endrar vanar. London er full av folk som lyttar i øyretelefonar mens dei er på reise gjennom byen. Slik “wearable” lytting i urbane omgjevnader utgjer ei stor, men enno ganske dårleg forstått offentlegheit. […]

  Kampen mot den andre på Facebook

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Eg sjekkar Facebook veldig ofte, men til tider vert eg nesten kvalm og må ta ein pause. Kvifor er det slik? Historia byrja med at eg drog til Paris for å vere med på eit seminar om “Den andres fenomenologi”. Der sto den franske filosofen Jean Paul Sartre (1905-1980) på programmet, og medan eg høyrde […]

  Sjå det gode ved dronen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Det er lett å tenkje at droneteknologi er negativt for samfunnet, men den tanken bør skiftast ut med meir positive haldningar. I dette blogginnlegget spekulerer eg omkring det gode ved droner. Eg vil ta for meg tre profesjonar som kan forme dronefilm i ei positiv retning for offentlegheita, nemleg filmbransjen, journalistikken og akademia. Det er […]

  Vi har ikkje kontroll over teknologiane

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


  Martin Heidegger ser oss i augo og kjem med ei åtvaring: Dersom de trur de har kontroll over teknologiane tek de skammeleg feil. I dette innlegget er eg trollmannens læregut, og vil prøva å forklara kva Heidegger meiner. “Menneska opphøgar seg sjølve og poserer som herrar over jorda. På denne måten vert det laga ein […]