Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Kronikk" på larsnyre.no.

Norsk radio må reddast

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Norsk radio risikerer å visna bort i skuggen av DAB-monolitten. Om nokre dagar byrjar dei å skru av FM-sendenettet rundt om i Noreg. Kva kjem til å skje med norsk radiolytting når omstillingsprosessen er fullført? Frå 1930-talet og framover vart radioen gjort til eit offentlig gode, på linje med andre offentlege tenester som veg og […]

Norsk radio må reddast

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Norsk radio risikerer å visna bort i skuggen av DAB-monolitten. Om nokre dagar byrjar dei å skru av FM-sendenettet rundt om i Noreg. Kva kjem til å skje med norsk radiolytting når omstillingsprosessen er fullført? Frå 1930-talet og framover vart radioen gjort til eit offentlig gode, på linje med andre offentlege tenester som veg og […]

Børs mot katedral i mediebyen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Studentane må tenkja over kvifor dei vil ta ei universitetsbasert medieutdanning. Den praktiske medieutdanninga ved Universitetet i Bergen skal flytta saman med mediebransjen i Bergen Media City frå 2017. Når børs og katedral kjem under same tak, er det lett å tenkja at børsen vil ta mest plass, og at dei akademiske verdiane vert dytta […]

Misbruk av ytringsfridomen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Forsvararane av pressa har ein tendens til å forsvara pressa for einkvar pris, og nyttar omgrepet ‘ytringsfridom’ som sjølve hovudordet i si retoriske tomtønneskramling. Den falske redsla for å missa retten til det frie ordet høyrer ikkje heime som eit emne i den norske samfunnsdebatten. Me burde taka opp til drøfting kva dugleiksnivå som må […]

Mot informasjonsstraumen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den utvekslinga av meiningsfulle bodskapar frå menneske til menneske som skjer ved hjelp av teknologien, vert i dag hovudsakleg mystifisert av hokuspokusorda «cyberspace» og «virtual reality». Informasjon er ikkje utan vidare av verdi, den kan like gjerne skapa forureining av tanken, påstår Hans Skjervheim i artikkelen «Den klassiske journalistikken og den nye medieideologien» i Nytt […]

Mistillit til mediene

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Massemediene er ein alvorleg ting. Dei er mennesket sitt viktigaste verktøy til å forstå samfunnet ho lever i, og til å forstå seg sjølv som deltakar i det. Alvoret ligg i at det ikkje er garantert at kommunikasjonen er god. Det er ikkje innlysande at massemediene har gjort oss til betre menneske enn me ville […]

Tre spørsmål til Tredje Venstre

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eg fekk ei politisk oppvåkning av å lese Magnus Marsdal og Bendik Wold si Tredje venstre (2004). Dei gav meg eit kart å navigere utifrå, og gjorde meg vaknare i motstanden mot marknadsliberalisme. Men eg trur likevel at Marsdal og Wold si bok blir ein klokkealarm i den store samanhengen, for prosjektet deira har svakheiter […]

Mediene har alltid vore udemokratiske

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Massemediene i Norge er akkurat så mektige som du mistenker, og journalistane brukar makta si akkurat så udemokratisk som dei alltid har gjort. Makta til å setja dagsorden for offentleg debatt har vore i massemediene sine hender i fleire hundre år. Journalistar og redaktørar fekk etterkvart så stor innflytelse at dei blei oppfatta som ei […]

Skjer det en googlisering av journalistikken?

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


De er avhengige og ikke alltid like kunnskapsrike: Rapport fra undersøkelse om norske journalisters bruk av søkemotorer. I 2007 fore­tok vi en under­sø­kelse av bru­ken av søke­mo­to­rer blant jour­na­lis­ter i Norge. Det var en kva­li­ta­tiv under­sø­kelse hvor vi inter­vjuet 32 jour­na­lis­ter i ulike typer medier: lokal­avi­ser, radio, nasjo­nale papir­avi­ser, nett­avi­ser og fjern­syn. For­må­let var å finne ut mer […]

Er Twitter viktig? Svaret er nei

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Dette var jo ein spoiler. Men eg er typecasta som ein skurk her i kveld, og då kan eg like gjerne vidareføra min kritiske analyse av Twitter. Nedrakking er jo mykje artigare enn avbalansert fornuft. Twitter er altså ikkje viktig, hevdar eg. Etter det fyrste innlegget i Bergens Tidende vart det debatt på nettsidene. Signaturen […]