Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Klassekampen" på larsnyre.no.

Mistillit til mediene

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Massemediene er ein alvorleg ting. Dei er mennesket sitt viktigaste verktøy til å forstå samfunnet ho lever i, og til å forstå seg sjølv som deltakar i det. Alvoret ligg i at det ikkje er garantert at kommunikasjonen er god. Det er ikkje innlysande at massemediene har gjort oss til betre menneske enn me ville […]

Tre spørsmål til Tredje Venstre

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eg fekk ei politisk oppvåkning av å lese Magnus Marsdal og Bendik Wold si Tredje venstre (2004). Dei gav meg eit kart å navigere utifrå, og gjorde meg vaknare i motstanden mot marknadsliberalisme. Men eg trur likevel at Marsdal og Wold si bok blir ein klokkealarm i den store samanhengen, for prosjektet deira har svakheiter […]

Medieavhengig i Amerika

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Mitt mål var Niagarafossen. Eg leigde ein Chevrolet Suburban i Brooklyn, og kryssa austkysten frå New York til Toronto, med to stopp ved fossen. I fire dagar køyrde eg gjennom den amerikanske kvardagen med handa på rattet og blikket skiftande mellom veg og bakspegel. Sidan dette berre var ein svipptur vart erkjennelsane mine likeeins. Sonderingane […]

Kanal 24 er ei lirekasse

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Arne Krumsvik står og sveivar. Ei lirekasse er utan rom for improvisasjon og individuelt talent, sidan alt jo er automatisert og basert på gjentaking. På Kanal 24 bryt musikken inn i talen og forstyrrer alle logiske samanhengar, og talen bryt inn i musikken og forstyrrer rytmen og flyten. Men ingen i Kanal 24 let seg […]