Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Kronikk" på larsnyre.no.

Teknologiar er moralske aktørar

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Teknologiar har si eiga meining gjennom å vera samtalepartnarar for menneska. Dette kan dagens Holbergpris-vinnar lære oss. Jon Elster synest ikkje det bra at Bruno Latour får Holbergprisen 2013. I Aftenposten 24. april formulerer Elster sin skepsis, og skriv blant anna «Hva betyr det at bjørketre og slimålen, for eksempel, «lager sin egen mening». Kanskje […]

Medieavhengig i Amerika

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Mitt mål var Niagarafossen. Eg leigde ein Chevrolet Suburban i Brooklyn, og kryssa austkysten frå New York til Toronto, med to stopp ved fossen. I fire dagar køyrde eg gjennom den amerikanske kvardagen med handa på rattet og blikket skiftande mellom veg og bakspegel. Sidan dette berre var ein svipptur vart erkjennelsane mine likeeins. Sonderingane […]

Kjendisar i nedrykksstrid

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Publikum på 1950-talet hadde større tillit til Kirkvaag enn nokon av oss kan ha til Tande P. og andre samtidskjendisar, skriv Lars Nyre. I KVELD ER Alf Tande-P. i aksjon igjen, sjølve ansiktet til NRK på laurdagskvelden. Han har glimt i auga, og fører lattermilde samtalar med gode menneske. Men oss som sit heime i […]

Kanal 24 er ei lirekasse

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Arne Krumsvik står og sveivar. Ei lirekasse er utan rom for improvisasjon og individuelt talent, sidan alt jo er automatisert og basert på gjentaking. På Kanal 24 bryt musikken inn i talen og forstyrrer alle logiske samanhengar, og talen bryt inn i musikken og forstyrrer rytmen og flyten. Men ingen i Kanal 24 let seg […]

Debatt er opium for folket

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den låge kvaliteten på ordskiftet har allereie vart lenge, og hvis den varer ti til tjue år til så vil det norske samfunnet stagnera både materielt og intellektuelt. Den økonomiske velstanden i Norge har nådd eit nivå der nye materielle endringar berre ville kunna slå negativt ut for folk flest. Vanlige nordmenn ynskjer å oppretthalda […]

Sats på mediedesign!

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Samfunnsoppdraget til medievitskapen i Norge utvidar seg sakte men sikkert i retning av ”mediedesign”. Dette er ein metode for å bygga eit heilt medium i forskingslaboratoriet, uavhengig av mediebransjens krefter. Slike tilnærmingar har tradisjonelt vore heilt marginale. Utvikling av nye medium skjer hovudsakleg ute i medieindustrien, og i liten grad i norske universitetsmiljø. Men det […]