Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Morgenbladet" på larsnyre.no.

Misbruk av ytringsfridomen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Forsvararane av pressa har ein tendens til å forsvara pressa for einkvar pris, og nyttar omgrepet ‘ytringsfridom’ som sjølve hovudordet i si retoriske tomtønneskramling. Den falske redsla for å missa retten til det frie ordet høyrer ikkje heime som eit emne i den norske samfunnsdebatten. Me burde taka opp til drøfting kva dugleiksnivå som må […]