Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Bergens Tidende" på larsnyre.no.

Norsk radio må reddast

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Norsk radio risikerer å visna bort i skuggen av DAB-monolitten. Om nokre dagar byrjar dei å skru av FM-sendenettet rundt om i Noreg. Kva kjem til å skje med norsk radiolytting når omstillingsprosessen er fullført? Frå 1930-talet og framover vart radioen gjort til eit offentlig gode, på linje med andre offentlege tenester som veg og […]

Vi har ikkje kontroll over teknologiane

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Martin Heidegger ser oss i augo og kjem med ei åtvaring: Dersom de trur de har kontroll over teknologiane tek de skammeleg feil. I dette innlegget er eg trollmannens læregut, og vil prøva å forklara kva Heidegger meiner. “Menneska opphøgar seg sjølve og poserer som herrar over jorda. På denne måten vert det laga ein […]

Mediedesign langs Bybanen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det er rart at det ikkje vert produsert skikkeleg live-radio til mobilen. Her finst det eit stort ubrukt potensial for nyheiter, trafikkmeldingar og anna stoff, og dette kunne vore eit supplement til DAB-radio. Eg er opptatt av den lyttinga som føregår mens folk går eller tek kollektivtransport dit dei skal. Det kan til dømes vera […]

Journalistikk for smartklokker

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Studentar ved UiB har laga prototypar på nye medier for Samsung smartklokke og bluetooth-høyretelefonar. Korte videofilmar viser korleis dei er meint å fungera. I januar byrja det elleve studentar på kurset Journalistiske mobilapplikasjonar. Dette kurset er utviklingsorientert, med samarbeid i tre grupper. Studentane fekk i oppdrag å laga eit journalistisk lydmedium for smartklokker, der brukarane […]

Norsk radio må reddast

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Norsk radio risikerer å visna bort i skuggen av DAB-monolitten. Om nokre dagar byrjar dei å skru av FM-sendenettet rundt om i Noreg. Kva kjem til å skje med norsk radiolytting når omstillingsprosessen er fullført? Frå 1930-talet og framover vart radioen gjort til eit offentlig gode, på linje med andre offentlege tenester som veg og […]

Livet i bobla

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Folk brukar øyretelefonar og høyrer musikk på mobilen når dei går gjennom byen. Me har alle sett dei, og ofte gjer me det sjølve. Korleis er livet inni denne lydbobla? Eg stilte meg dette spørsmålet i fjor haust. Då budde eg i London eit halvt år med familien, og skulle studera medieåtferd blant folk der. […]

Radioen vert marginalisert

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Tradisjonell radio tapar terreng i møte med øyretelefon-kulturen. Unge menneske veks opp utan tilkopling til radioen som offentlegheit, men også vaksne folk endrar vanar. London er full av folk som lyttar i øyretelefonar mens dei er på reise gjennom byen. Slik “wearable” lytting i urbane omgjevnader utgjer ei stor, men enno ganske dårleg forstått offentlegheit. […]

Kritisk journalistikk på nye måtar

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Sjølv om etablerte media har problem pga. nye media, så har ikkje journalistikken som kritisk, sanningssøkande haldning eit problem. Den finst i nye redaksjonelle uttrykksformer basert på nye tekniske løysingar, men sidan det meste (enno) skjer utanfor den etablerte offentlegheita så er det lett å gløyma – og kanskje undervurdera. Eg var nyleg i London […]

Kampen mot den andre på Facebook

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eg sjekkar Facebook veldig ofte, men til tider vert eg nesten kvalm og må ta ein pause. Kvifor er det slik? Historia byrja med at eg drog til Paris for å vere med på eit seminar om “Den andres fenomenologi”. Der sto den franske filosofen Jean Paul Sartre (1905-1980) på programmet, og medan eg høyrde […]

Verdiskaping i Media City

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Media City Bergen vert montert bit for bit. Handverkarar byggjer om bygningane slik at dei kan husa mediefolka. Teknikarane lagar datanettverk som skal halda orden på all informasjonen, og journalistane lagar (godt) innhald akkurat som får. Øvst i tårnet skal det snart sitja leiarar og forsøka å styra den verdiskapinga som kjem ut av det […]