Til toppen

NY BOK: Teknologi. En teoretisk innføring


Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


«Teknologi. En teoretisk innføring» av Lars Nyre blir utgitt på Universitetsforlaget i april 2024. Den er på 592 sider og er skrevet på bokmål. Boken er gjennomillustrert av tegner Atle Skorstad. Les mer om boken og bestill ditt eksemplar på forlagets hjemmeside.

Hvordan kan vi forstå det moderne teknologiske samfunnet?

Teknologi er for viktig til å overlates til spesialister. Boken er skrevet for å være forståelig for alle som ønsker å få en dypere forståelse for moderne teknologier og menneskenes forhold til dem.

Vi mennesker er omgitt av nye teknologier med kraftfulle egenskaper. De tar over stadig flere handlinger vi tidligere måtte gjøre selv. De teknologiske tingene er gjerne håndfaste og begripelige når vi får dem i hus, slik som bilen, støvsugeren og den bærbare datamaskinen. Men prosessene som ledet frem til dem er det sjelden vi får innsikt i.

Om vi løfter blikket og forsøker å forstå den teknologiske utviklingen i et lengre tidsperspektiv, blir bildet raskt uklart. Samtidig som mennesker blir stadig mer avhengige av teknologi, blir teknologiene stadig mindre forståelige for oss.

Hva er det egentlig som driver utviklingen, og hvilken påvirkningskraft har vi mennesker på retningen den tar? I denne boken presenteres teknologiteorier fra en rekke kjente og mindre kjente akademikere. De forklarer hvordan teknologier har utviklet seg historisk, hvilke teknikker vi bruker for å håndtere dem, og hvordan disse avanserte maskinene faktisk fungerer.

Boken har tre deler

Del 1: Drivkrefter
Teorier om hvordan vi kan forstå den teknologiske utviklingen og dens påvirkning på enkeltmennesker, samfunn og naturen.

01: Fiksjonsfortellinger
02: Storhistorie
03: Fremskrittsoptimisme
04: Teknologisk determinisme
05: Teknisk evolusjon
06: Fremmedgjøring
07: Antropocen
08: Sosialkonstruktivisme

Del 2: Teknikker
Teorier om hvordan mennesker lager teknologier, og de tekniske ferdighetene man må tilegne seg for å kunne bidra til utviklingen.

09: Hverdagsbruk
10: Ekspertise
11: Oppfinnelse
12: Industridesign
13: Interaksjonsdesign
14: Designetikk
15: Innovasjon
16: Forskning og utvikling (FoU)

Del 3: Maskiner
Teorier om hvordan avanserte teknologier faktisk fungerer, og hvilke tekniske egenskaper de har.

17: Maskiner
18: Elektroniske medier
19: Datamaskiner
20: Internett
21: Kunstig intelligens
22: Roboter
23: Virtuell virkelighet
24: Singulariteten