journ

Journalistikk


 • Nye medier (7)
 • Radio (8)
 • Tillit (5)
 • Media dreier seg om menneske som har noko å seia til kvarandre, og formidlar innsiktene objektivt og subjektivt. Journalistar, politikarar og vanlege folk ytrar seg på verdiorienterte, estetisk medvitne måtar. Ordkampen kan vera hard. Dette demokratiske mangfaldet må visa igjen i forskingsprosessen, gjennom hermeneutiske og politiske analysar av journalistikk, amatørdeltaking og nye media.


  Fallitt for fildelingskulturen

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Fansen oppfører seg ikkje på ein måte som er bærekraftig for den kulturen dei elskar. Dei viser ikkje lojalitet til favorittartistane sine når dei lastar ned musikk gratis. Musikk har sin opplevingsmessige eigenart. Hvis du finn Frank Zappa sin låt «What’s the ugliest part of your body?» (1968) på Limewire, lastar den ned og byrjar […]

  Klassekampen har nett-trøbbel

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Denne helga feirer Klassekampen at det er 30 år sidan dei byrja som dagsavis. Klassekampen har hatt stor vekst etter at Bjørgulv Braanen kom i redaktørstolen, og leverer eit solid journalistisk «produkt». Optimismen for framtida er sterk. Men for ei politisk avis som Klassekampen bringer suksess med seg eit dilemma. Jo meir vellukka avisa er […]

  Skjer det en googlisering av journalistikken?

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  De er avhengige og ikke alltid like kunnskapsrike: Rapport fra undersøkelse om norske journalisters bruk av søkemotorer. I 2007 fore­tok vi en under­sø­kelse av bru­ken av søke­mo­to­rer blant jour­na­lis­ter i Norge. Det var en kva­li­ta­tiv under­sø­kelse hvor vi inter­vjuet 32 jour­na­lis­ter i ulike typer medier: lokal­avi­ser, radio, nasjo­nale papir­avi­ser, nett­avi­ser og fjern­syn. For­må­let var å finne ut mer […]

  Er Twitter viktig? Svaret er nei

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Dette var jo ein spoiler. Men eg er typecasta som ein skurk her i kveld, og då kan eg like gjerne vidareføra min kritiske analyse av Twitter. Nedrakking er jo mykje artigare enn avbalansert fornuft. Twitter er altså ikkje viktig, hevdar eg. Etter det fyrste innlegget i Bergens Tidende vart det debatt på nettsidene. Signaturen […]

  Vinter og kaldt i norsk journalistikk

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  I januar besøkte eg ti norske redaksjonar på ei veke, og fekk eit lynkurs i framtidsangst. Både fors­ka­rar og jour­na­lis­tar stre­var med å for­stå kva som skjer med jour­na­lis­tik­ken som pro­fe­sjon i vår tid. Net­tet har blitt ein vik­tig pub­li­se­rings­ka­nal, men sjølv om alle mediene bru­kar store pen­gar på å vera jour­na­lis­tisk til sta­des på net­tet, så er […]

  Dette er ikkje eit blogginnlegg

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Haustens bloggsatsing i Journalisten er ikkje særleg vellukka dersom den vert vurdert som blogging i ordets vanlege betydning. Innlegga er kloke og fornuftige, og det kjem nye fleire nye innlegg kvar veke, men dette er eigentleg kommentarar av same typen som papiravisene har. Tusenvis av menneske i Norge skriv ekte bloggar, og titusenvis les det […]

  Lokaljournalistikk for mobilen (forskingsartikkel)

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Papir vert tradisjonelt oppfatta som standardteknologien for lokaljournalistikken, sjølv om det har funnest radio og tv-kanalar i mange tiår, alle med eigne teknologiar for presentasjon og distribusjon av journalistiske produkt. Lokaljournalistikken har i liten grad flytta seg over i dei nye media, der nettlesaren er mest etablert, og smarttelefonen og nettbrettet seglar opp. Den journalistiske […]

  Hypotetisk redesign av avisa Hordaland på Voss

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Kan papiravisa verkeleg leggast ned? Korleis vil lokalaviser måtta vera dersom alle saker skal skrivast til nett, med kommentarfelt, interaktiv grafikk og video blant dei nye verkemidla? Eg har spurt ni redaksjonelle medarbeidarar i lokalavisa Hordaland på Voss. Redaksjonen er skeptisk til å legga ned papiravisa, men klarer likevel å komma med konkrete forslag til […]

  Journalisten som teknologisk determinist

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Note: Teksten er basert på et forskingsprosjekt utført våren og sommeren 2007 med Dag Elgesem som prosjektleder og Brita Ytre-Arne som vitenskapelig assistent. Prosjektet fikk støtte fra Rådet for anvendt medieforsking. Journalister har en pragmatisk tilnærming til teknologi. I sin enkleste form viser den seg ved at de teknologiene som styrker profesjonen, blir oppfattet positivt, […]

  Sentralen og det norske nervesystemet

  Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

  Radio og fjernsyn har vorte stadig meir sentralstyrte. Overgangen frå NRK-monopol til kabel og satelitt var ein overgang frå ein stor til mange store sentralstyrte kanalar. Frisleppet i Noreg skapte endring frå ei politisk styring til mange marknadsstyringar av innhaldet. Summen av teknisk, økonomisk og redaksjonell styring over innhaldet er såleis større enn nokon gong […]