Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Bergens Tidende" på larsnyre.no.

Internett er betre enn DAB

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

DAB vert ikkje brukt særleg av dei unge, og vil få ei sakte fallande lyttarkurve etter som dei eldste lyttarane døyr og få yngre kjem til. Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge skriv i BT 23. september at Internett kan ikke erstatte DAB . «Internett er ikke et egnet alternativ til kringkasting, dersom man ønsker […]

Mediet ingen vil ha

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

DAB er ikkje bra for det norske samfunnet berre fordi det vert brukt milliardar på infrastruktur og PR-kampanjar. Det finst spennande digitale moglegheiter for lydleg kommunikasjon på nettet, men dei vert utforska av heilt andre krefter enn NRK, P4 og RadioNorge. Det gjeld alle former for musikk og snakking på mobilen, ein veksande brukarkultur knytt […]

Børs mot katedral i mediebyen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Studentane må tenkja over kvifor dei vil ta ei universitetsbasert medieutdanning. Den praktiske medieutdanninga ved Universitetet i Bergen skal flytta saman med mediebransjen i Bergen Media City frå 2017. Når børs og katedral kjem under same tak, er det lett å tenkja at børsen vil ta mest plass, og at dei akademiske verdiane vert dytta […]

Mediene har alltid vore udemokratiske

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Massemediene i Norge er akkurat så mektige som du mistenker, og journalistane brukar makta si akkurat så udemokratisk som dei alltid har gjort. Makta til å setja dagsorden for offentleg debatt har vore i massemediene sine hender i fleire hundre år. Journalistar og redaktørar fekk etterkvart så stor innflytelse at dei blei oppfatta som ei […]

Styrt avvikling av mediebransjen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

I BT 15. april utfordrar Hilde Sandvik medieforskarane til å komma opp med ein plan for korleis mediene kan gjerast meir demokratiske. ”Om nokon kjenner resepten for å få fleire stemmer i tale, så kom med han! Frie medieforskarar, reis dykk og snakk ut!” Sidan det var eg som rota forskarane opp i denne klemma […]

Teknologiar er moralske aktørar

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Teknologiar har si eiga meining gjennom å vera samtalepartnarar for menneska. Dette kan dagens Holbergpris-vinnar lære oss. Jon Elster synest ikkje det bra at Bruno Latour får Holbergprisen 2013. I Aftenposten 24. april formulerer Elster sin skepsis, og skriv blant anna «Hva betyr det at bjørketre og slimålen, for eksempel, «lager sin egen mening». Kanskje […]

Sats på mediedesign!

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Samfunnsoppdraget til medievitskapen i Norge utvidar seg sakte men sikkert i retning av ”mediedesign”. Dette er ein metode for å bygga eit heilt medium i forskingslaboratoriet, uavhengig av mediebransjens krefter. Slike tilnærmingar har tradisjonelt vore heilt marginale. Utvikling av nye medium skjer hovudsakleg ute i medieindustrien, og i liten grad i norske universitetsmiljø. Men det […]