Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Debattinnlegg" på larsnyre.no.

Apologetisk medieforsking

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det er liksom ikkje forskaren sin jobb å drive politikk, å gjere kommunikasjon til eit spørsmål om interessekamp og konflikt. Slik føler eg at mange i medieforskarmiljøet tenkjer, og eg synest det er å ta for enkelt på ting. Apologetisk medieforsking er ei samlenemning for forskingsprosjekt som voktar og vidarefører grunnleggande verdiar i mediebransjen utan […]

Styrt avvikling av mediebransjen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


I BT 15. april utfordrar Hilde Sandvik medieforskarane til å komma opp med ein plan for korleis mediene kan gjerast meir demokratiske. ”Om nokon kjenner resepten for å få fleire stemmer i tale, så kom med han! Frie medieforskarar, reis dykk og snakk ut!” Sidan det var eg som rota forskarane opp i denne klemma […]

Smarttelefonen lagar revolusjon

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Mobiltelefonen har store muligheiter for å laga medierevolusjon i Norge, særleg dersom GPS-lokalisering blir tatt meir kreativt i bruk. Medie- og elektronikkbransjen posisjonerer seg heile tida i forhold til mobiletelefonen sin rolle som multimedieapparat. Folk etterkvart kan både senda og motta alle slags former for lyd, bilete, tekst og grafikk over nettverket. Dette kan bli […]

Norsk radio på pauseknapp

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den danske radiosjefen sin strategi inneber ei dristig fornying av radiomediet, mens Vasaasen sin strategi inneber at slik fornying neppe vil finna stad i Norge i hans sjefstid. Lonsmann ynskjer å utvikla radio som eit tredelt fenoment: 1) Som eit massemedium med høgkvalitetsinnhald, med full uavhengigheit frå kommersielle interesser. 2) Som eit gruppemedium i kobling […]

Folket på TV

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Forstyrrar det samfunnsdebatten at vanlege folk deltek meir i mediene? I kronikken «Folkevandringen inn i mediene» (10. oktober) formidlar Espen Ytreberg det enkle faktum at «hele 38 prosent av Norges befolkning fra 9 år og oppover har deltatt på TV minst én gang». Ytreberg har bevis for mistanken om at det er store endringar på […]

Framtidas mediestøtte

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Sats på ein kombinasjon av konserverande støtte til papiraviser og etablerande støtte til mobile digitalmedier! I inn­leg­get ”Gi avi­sene slutt­pakke” i E24 og Vox Pub­lica 15. april viser Erling Dokk Holm kor flink han er til å ta tren­den på pul­sen. Han skriv: ”Det er ingen dris­tig spå­dom å anta at en rekke papir­avi­ser i løpet av de neste […]