Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Dagbladet" på larsnyre.no.

Mot informasjonsstraumen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den utvekslinga av meiningsfulle bodskapar frå menneske til menneske som skjer ved hjelp av teknologien, vert i dag hovudsakleg mystifisert av hokuspokusorda «cyberspace» og «virtual reality». Informasjon er ikkje utan vidare av verdi, den kan like gjerne skapa forureining av tanken, påstår Hans Skjervheim i artikkelen «Den klassiske journalistikken og den nye medieideologien» i Nytt […]

P4 er ikkje uerstatteleg

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


HVEM TAR FEIL? Valgerd … eller 2 millioner nordmenn, står det i annonsa som P4-konsernet trykker i dagsavisene no i jula. Det retoriske poenget er at stasjonen har sterk støtte i folkedjupet. Men det er ein tilsnikelse av P4 å hevda at den er ei «folkekjær mediebedrift» berre fordi den har høg lyttaroppslutnad. Det som […]

Kjendisar i nedrykksstrid

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Publikum på 1950-talet hadde større tillit til Kirkvaag enn nokon av oss kan ha til Tande P. og andre samtidskjendisar, skriv Lars Nyre. I KVELD ER Alf Tande-P. i aksjon igjen, sjølve ansiktet til NRK på laurdagskvelden. Han har glimt i auga, og fører lattermilde samtalar med gode menneske. Men oss som sit heime i […]

Folket på TV

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Forstyrrar det samfunnsdebatten at vanlege folk deltek meir i mediene? I kronikken «Folkevandringen inn i mediene» (10. oktober) formidlar Espen Ytreberg det enkle faktum at «hele 38 prosent av Norges befolkning fra 9 år og oppover har deltatt på TV minst én gang». Ytreberg har bevis for mistanken om at det er store endringar på […]