larsnyre.no

Under dette domenet er mine tankar lov. Her finn du over hundre tekstar om teknologi, journalistikk og mediedesign skrivne frå 1994 til i dag. Dette er ikkje ein blogg. Alle tekstane er tidlegare publiserte i den norske offentlegheita.

soundmedia

Sound Media

Tema for Sound Media er korleis musikkinnspelingar, radiokringkasting og muzak påverkar folk sine kvardagsliv, og introduserer dei mange og varierte kreative teknikkane som har blitt utvikla i musikkindustrien og journalistikken i løpet av det 19. århundre. Boka startar i notid, og arbeidar seg bakover i lydhistoria til 1870-åra.

Introduction » Part I – The present time » Part II – Backwards history

soundEmne: Teknologi

Livet i bobla

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Folk brukar øyretelefonar og høyrer musikk på mobilen når dei går gjennom byen. Me har alle sett dei, og ofte gjer me det sjølve. Korleis er livet inni denne lydbobla? Eg stilte meg dette spørsmålet i fjor haust. Då budde eg i London eit halvt år med familien, og skulle studera medieåtferd blant folk der. […]

Radioen vert marginalisert

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Tradisjonell radio tapar terreng i møte med øyretelefon-kulturen. Unge menneske veks opp utan tilkopling til radioen som offentlegheit, men også vaksne folk endrar vanar. London er full av folk som lyttar i øyretelefonar mens dei er på reise gjennom byen. Slik “wearable” lytting i urbane omgjevnader utgjer ei stor, men enno ganske dårleg forstått offentlegheit. […]


soundEmne: Journalistikk

Kritisk journalistikk på nye måtar

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Sjølv om etablerte media har problem pga. nye media, så har ikkje journalistikken som kritisk, sanningssøkande haldning eit problem. Den finst i nye redaksjonelle uttrykksformer basert på nye tekniske løysingar, men sidan det meste (enno) skjer utanfor den etablerte offentlegheita så er det lett å gløyma – og kanskje undervurdera. Eg var nyleg i London […]

Medieforsking kan trygga mediemangfaldet

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Vilkåra for kvalitetsjournalistikk i Noreg er dårlege, og akademia bør verta meir aktivt involvert i vidareutviklinga av samfunnsoppdraget. Mangfaldsutvalget bør utgreia denne muligheita som del av arbeidet sitt. Eit ekte problem Den norske offentlegheita har eit ekte problem, noko nedskjæringa i Bergens Tidende hausten 2015 viser godt. Sakte, men sikkert går kuttinga av redaksjonelle ressursar […]


soundEmne: Kritikk

Bygg kontrolltårnet nå! En kritikk av den analytiske medievitenskapen

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Marshall McLuhan sa allerede på 1960-tallet at medieforskerne må flytte fra elfenbenstårnet til kontrolltårnet, men de sitter fortsatt i vinduet og observerer. Jeg synes det er på tide å bygge et kontrolltårn nå. Mediesamfunnet preges av en akkumulert teknologiutvikling som er hinsides menneskelig kontroll, der elektronikk, digitale data, kunstig intelligens og automatisering bare er noen […]

Urhistoria om kunstig intelligens

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Dei neste vekene melder eg åtte bøker om kunstig intelligens som eg leste i Nissedal sommaren 2017. Dagens bok er rangert som nr. 8 av 8, utan at ho dermed er dårleg. Det gjeld Pamela McCorduck: ”Machines Who Think. A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence” (1979, ny utgåve 2004). Dette […]


soundEmne: Mediedesign

Verdiskaping i Media City

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Media City Bergen vert montert bit for bit. Handverkarar byggjer om bygningane slik at dei kan husa mediefolka. Teknikarane lagar datanettverk som skal halda orden på all informasjonen, og journalistane lagar (godt) innhald akkurat som får. Øvst i tårnet skal det snart sitja leiarar og forsøka å styra den verdiskapinga som kjem ut av det […]

Forsking i Media City Bergen

Denne teksten vart først publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .

Ordet ”innovasjon” vert hyppig brukt i samband med forsking på nye medium, men ”design” er faktisk viktigare. Media City Bergen startar opp i 2017, og det trengst ei begrepsavklaring. Rektor Dag Rune Olsen og SV-dekan Knut Helland vil at universitetet skal ”utvikle et senter for forskningsdrevet innovasjon innen journalistikk og teknologi, i samarbeid med mediehusene […]