Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "NA24" på larsnyre.no.

Fjernsyn til evig tid

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det er nesten umogeleg å overdriva kor viktig fjernsynet er i det norske samfunnet.  «De neste årene skal vi vinke farvel til fjernsynet slik vi kjenner det”, seier Erik Fossen i Bergens Tidende 28. januar. Eg trur han kjem til å vinka til han får krampe i armen og ikkje orkar meir. Det hadde vore […]

Sjølvfokuserte medier

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Norske journalistar er for opptekne av eigen bransje. Det går utover nyhetsdekninga. Mediene har veldig mykje stoff om seg sjølve – om journalistane sine arbeidsmetodar, om suksess og fiasko blant kjente profilar, om dei store mediebedriftene sine lesar- og lyttartal, og så vidare. Det er gammalt nytt at mediene er sjølvfokuserte, men problemet blir ikkje […]

Blodtåkefyrstane

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Journalistar let seg blende for mykje når blodtåka sig innover redaksjonen. Blodtåka er den tilstanden som oppstår når alle dei store redaksjonane dekkjer den same dramatiske hendinga til same tid, og dekninga blir så omfattande at det er farleg. Redaktørane i aviser, kringkasting og nett er med på å oppretthalda denne overfokuseringa gjennom sine prioriteringar, […]

Fallitt for fildelingskulturen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Fansen oppfører seg ikkje på ein måte som er bærekraftig for den kulturen dei elskar. Dei viser ikkje lojalitet til favorittartistane sine når dei lastar ned musikk gratis. Musikk har sin opplevingsmessige eigenart. Hvis du finn Frank Zappa sin låt «What’s the ugliest part of your body?» (1968) på Limewire, lastar den ned og byrjar […]

Journalistens nye lojalitet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Journalistenes lojalitet til eierne fører til et nytt presseetisk regime, mener NA24 Propagandas kommentator. Journalistane utviklar ein sterk lojalitet til det konsernet som eig avisa. Denne lojaliteten endrar sakte, men sikkert grunnforholda i norsk journalistikk. Me kan sjå konturane av eit nytt presseetisk regime. Kommersiell drift er no den naturlege tilstanden for avisene, og dette […]

Klassekampen har nett-trøbbel

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Denne helga feirer Klassekampen at det er 30 år sidan dei byrja som dagsavis. Klassekampen har hatt stor vekst etter at Bjørgulv Braanen kom i redaktørstolen, og leverer eit solid journalistisk «produkt». Optimismen for framtida er sterk. Men for ei politisk avis som Klassekampen bringer suksess med seg eit dilemma. Jo meir vellukka avisa er […]

Smarttelefonen lagar revolusjon

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Mobiltelefonen har store muligheiter for å laga medierevolusjon i Norge, særleg dersom GPS-lokalisering blir tatt meir kreativt i bruk. Medie- og elektronikkbransjen posisjonerer seg heile tida i forhold til mobiletelefonen sin rolle som multimedieapparat. Folk etterkvart kan både senda og motta alle slags former for lyd, bilete, tekst og grafikk over nettverket. Dette kan bli […]

Norsk radio på pauseknapp

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den danske radiosjefen sin strategi inneber ei dristig fornying av radiomediet, mens Vasaasen sin strategi inneber at slik fornying neppe vil finna stad i Norge i hans sjefstid. Lonsmann ynskjer å utvikla radio som eit tredelt fenoment: 1) Som eit massemedium med høgkvalitetsinnhald, med full uavhengigheit frå kommersielle interesser. 2) Som eit gruppemedium i kobling […]