Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "journalisten.no" på larsnyre.no.

Dette er ikkje eit blogginnlegg

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Haustens bloggsatsing i Journalisten er ikkje særleg vellukka dersom den vert vurdert som blogging i ordets vanlege betydning. Innlegga er kloke og fornuftige, og det kjem nye fleire nye innlegg kvar veke, men dette er eigentleg kommentarar av same typen som papiravisene har. Tusenvis av menneske i Norge skriv ekte bloggar, og titusenvis les det […]

I’m gonna booglarize you

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eg var heilt åleine om å lika Captain Beefheart på Voss på 1980-talet, og det var ein hard sosial prøvelse. Rundt meg på alle kantar var det motvilje, latterleggjering og dårleg smak. Kanskje uviljen gjorde at eg likte han endå betre, og i alle tilfelle utvikla eg eit så intenst forhold som berre unge menn […]

Politisk kritikk av sosiale medier

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Problemet er politisk, og skuldast at Mark Zuckerberg er ein typisk amerikansk kapitalist. Han lagde ikkje Facebook for å forandra og forbedra samfunnet. Den grunnleggande motivasjonen var økonomisk opportunisme, og ikkje god kommunikasjon. Implikasjonane er mange, og eg tek for meg nokon av dei nedanfor. Eg praktiserer mistankens hermeneutikk, og forsøker å avsløra fordommar om […]

Vi treng forsking, ikkje innovasjon

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Nye medier handlar om meir enn mobiltrendar og graden av økonomisk suksess for VG+. Mediesamfunnet treng den typen langvarige, kjedelege og grundige undersøkingar som berre universitet og høgskular kan tilby. Eg er på forskingsreise til Amsterdam saman med gode kollegaer, og på torsdag hadde me meldt oss på konferansen”Wireless Stories. New media in public space” […]

Nei, det er ikkje ein Facebookrevolusjon

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det tristaste eg har lest om storhendingane i Tunisia, Egypt og Libya er nyordet ”Facebookrevolusjon”. Tanken bak ordet er at Facebook var så viktig for koordineringa av møte og protesthandlingar på Tarhirplassen i Kairo, at det forandra verkelegheita i Egypt. Facebookrevolusjonen har blitt proklamert i mange norske medier, og blitt grundig analysert i New York […]