Lista viser alle tekstar sortert under emnet "Forskerforum" på larsnyre.no.

Kvinners politiske makt

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Bok med potensial til å verta eit standardverk for folk som er opptekne av kvinnesakas historie. Skard har skrive ei global historie om kvinners politiske makt, og fokuserer på kvinner som har nådd toppen i sine land gjennom verv som statsminister eller president. Kva skjedde som gjorde at mønsteret med mannleg makt vart brote, spør […]

Er evolusjonen subjektiv?

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Analysane av utviklingshistoria til mennesket er fascinerande, men også litt spekulative. For 3,7 millionar år sidan gjekk det ein menneskeskapning over ei solsvidd slette i Afrika, og leidde eit barn i handa slik at dei skulle halda følgje. Dette er eit fascinerande bilete på omsorg som følgde meg gjennom resten av boka. Magne Lindholm er […]

Forvirrande om Romarriket

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Kan ein kopla leiarskap i Romarriket til moderne leiingsforsking og psykologi? Boka tek for seg måten leiarskap vart utøvd på i Romarriket, og ynskjer å kopla dette til moderne leiingsforsking og psykologi. Forfattarane er alle tre tilknytte BI, og driv seminarverksemd gjennom firmaet B&E. Dei meiner at ei god historie er eit maktmiddel, og at […]

God vitskap om tillit

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Grundige empiriske analysar av tillitsforhold i dagens Noreg. Kvar gong eg opnar avisa, ser eg ordet «tillit» i ei overskrift. Offentlegheita er uroleg for at folk får svekt tiltru til helsebyråkratiet etter Ahus-skandalen, eller til politiet etter 22. juli-handteringa. Med minkande tillit ville me få eit farlegare og meir brutalt samfunn, og det er alle […]

Farvel leiarskap!

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Hermed sluttar eg som redaktør i Norsk medietidsskrift. Eg seier takk til redaksjonsmedlemmer, fagfeller, forfattarar og forlag for godt samarbeid i fire og eit halvt år. Redaktørvervet i NMT er det mest givande av dei leiarverva eg har hatt. Alt arbeidet er fagleg orientert, det vert gjort på dugnad, og redaksjonen får ikkje noko anna […]

Velmeint, men tungt om lærartrivsel

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Emosjonelle forhold er mykje viktigare for skulearbeidet enn administrasjon og målstyring. Læraren bør ikkje ha distanse til elevane, slår denne boka fast. Læring handlar om trivsel og om meistring av kommunikasjonen med elevar, medlærarar og foreldre. Desse emosjonelle forholda er mykje viktigare for skulearbeidet enn administrasjon og målstyring. Skolen som arbeidsplass er skriven av eit […]

Den brennande læraren

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Ei emosjonell utblåsing om undervisning, som er sårt tiltrengt. Det er talent og hardt arbeid som gjer deg til ein god lærar. Dersom noko står på spel, er du nervøs når du snakkar, og då er sjansen stor for at du får elevane til å høyra etter og læra noko nytt. Den siste tida har […]

Feil pedagogisk nivå

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eg anerkjenner at ein skolert matematikar sikkert synest dette er opplysande, men for dei fleste av oss er det uforståeleg. Matematikk er eit språk som kan snakkast på mange nivå. Det kan gjerast så enkelt at ein tiåring forstår det, og så vanskeleg at nesten ingen i verda forstår det. Nytteverdien av ein introduksjon står […]

Den byråkratiserte bjørnen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Det er stort drama i menneska sitt forhold til bjørnen. Omtrent 150 brunbjørnar vandrar omkring i norsk natur, dei fleste i grensetraktene mot Sverige og på Nordkalotten. Det verkar som biologen og naturforvaltaren Ole Jakob Sørensen kjenner alle saman personleg. Denne boka er grundig som få, med 15 kapittel som krysspeilar bjørnens kompliserte samliv med […]

Dyster diagnose for Storbritannia

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Dersom ein tenkjer på Sherlock Holmes og lojalitet mot dronninga, bommar ein kraftig på gjennomsnittslivet i Storbritannia i dag. Det britiske samfunnet har endra seg på grunn av aukande innvandring og rå marknadskapitalisme, og kritikarar snakkar om «Broken Britain». I denne boka set Øyvind Bratberg ein dyster diagnose på Storbritannia i vår tid. Bratberg er […]