Lista viser alle tekstar publisert i "2018" på larsnyre.no.

Tilhører. En prototype på fremtidens omsluttende radio

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Sammendrag Artikkelen presenterer en ny lydsjanger, sonisk vekslende virkelighet, med utgangspunkt i det lokative lydmediet «Tilhører». Tilhører er både et lydkunstprosjekt og et forsøk med mikroposisjonering. Tilhører utsetter brukerne for en omsluttende lydopplevelse gjennom støydempende hodetelefoner. Brukerens bevegelser påvirker hvordan lydbildet spilles av og innvirker på hvordan et fortellende forløp utvikler seg og presenteres for […]