Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Essay" på larsnyre.no.

Clay Shirky i Bergen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Internettguruen Clay Shirky passar perfekt inn i si tid. Men har han noko å fara med? Den glo­bale riks­syn­sa­ren Clay Shirky kom til Ber­gen tors­dag 27. okto­ber. New­york­e­ren er eks­pert på inter­nett, og 300 medie­men­neske lytta nys­gjer­rig til han i Grieg­hal­len. Job­bane deira avheng av kva som skjer, og difor vil dei så gjerne for­stå det. Denne […]