Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Rhetorica Scandinavica" på larsnyre.no.

Retorisk spontanitet og kontroll

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Artikkelen drøfter forholdet mellom spontan og konvensjonell språkbruk i radio og fjernsyn utfra begrepene kairos og retorisk situasjon, og utfra en motstilling av Foucaults begrep om kontrollregimer og Merleau-Pontys begrep om instruktiv spontanitet. Det er en tese i artikkelen at talens overbevisningskraft er aller sterkest når den er ukontrollert, når den talende ikke helt vet […]