Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Replikk" på larsnyre.no.

Den ekstraordinære høyringa

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eit resepsjonsteoretisk hovudoppgåveprosjekt ved HF-seksjonen på Institutt for medievitskap. Sidan kring hundreårsskiftet har det vore råd å flytta, spela inn og endra på lydar slik at dei vert lausrivne frå den materielle situasjonen dei oppstår i. Den teknologiske utviklinga førte til noko grunnleggande nytt. Tidlegare forsvann alltid lydane der dei oppstod, men no kan dei […]