Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Festskrift for Sverre Liestøl" på larsnyre.no.

Akademiske prototypar. Ei retning for medieutviklinga på Vestlandet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Verdiskapinga i den norske mediesektoren kunne vore større. For å hanskast med utfordringane bør ein satsa sterkare på forskingsbasert produksjon av redaksjonell medieteknologi. Det trengst medieforsking som har som mål å laga nye medium, og som dermed ser framover i tid. Ein slik strategi står i kontrast til etablert medievitskap, som leverer historiske, sosiologiske og […]