Lista viser alle tekstar publisert i "2017" på larsnyre.no.

Bygg kontrolltårnet nå! En kritikk av den analytiske medievitenskapen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Marshall McLuhan sa allerede på 1960-tallet at medieforskerne må flytte fra elfenbenstårnet til kontrolltårnet, men de sitter fortsatt i vinduet og observerer. Jeg synes det er på tide å bygge et kontrolltårn nå. Mediesamfunnet preges av en akkumulert teknologiutvikling som er hinsides menneskelig kontroll, der elektronikk, digitale data, kunstig intelligens og automatisering bare er noen […]

Urhistoria om kunstig intelligens

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Dei neste vekene melder eg åtte bøker om kunstig intelligens som eg leste i Nissedal sommaren 2017. Dagens bok er rangert som nr. 8 av 8, utan at ho dermed er dårleg. Det gjeld Pamela McCorduck: ”Machines Who Think. A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence” (1979, ny utgåve 2004). Dette […]

Ingen intelligens utan kropp

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Eg leste åtte bøker om kunstig intelligens i Nissedal sommaren 2017. Dagens bok er rangert som nr. 7 av 8: Det gjeld Hubert Dreyfus: ”What Computers Still Can’t Do” (1972, andre utgåve 1992) I 1972 kom ”What Computers Can’t Do”, og den skapte stor internasjonal merksemd. Mange humanistar og samfunnsvitarar kjenner truleg betre til Hubert […]

Singulariteten er nær

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Datamaskina er det kraftigaste verktøyet mennesket nokon sinne har funne opp, og no er me i ferd med å mista kontrollen over den, seier Ray Kurzweil. Eg melder åtte bøker om kunstig intelligens som eg leste i Nissedal sommaren 2017. Dagens bok er rangert som nr. 4, nemleg Ray Kurzweil: ”The Singularity is Near. When […]

Kulturen bak kunstig intelligens

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Kunstig intelligens vert laga av menneske, og har difor ein tung kulturell dimensjon i tillegg til den tekniske. Eg leste åtte bøker om kunstig intelligens i Nissedal sommaren 2017. Dagens bok er rangert som nr. 6: George Zarkadakis: ”In Our Own Image. Savior or Destroyer? The History and Future of Artificial Intelligence (2015). George Zarkadakis […]

Menneska kjem i andre rekke

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


I framtidas arbeidsliv treng ikkje menneske ein gong å søka, for det vil uansett vera ei maskin som gjer jobben. Eg melder åtte bøker om kunstig intelligens, og dagens bok er på femteplass. Det gjeld Jerry Kaplan: ”Humans Need Not Apply. A Guide to Wealth & Work in the Age of Artificial Intelligence” (2015). Kaplan […]

Bevisstheit ut av ingenting

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Ei ny bok presenterer ein utfordrande teori om bevisstheit. Daniel Dennett vil laga ein naturvitskapleg teori om bevisstheit som ikkje er i strid med nokon sentrale humanistiske prinsipp. Ære vere han for det! Eg melder åtte bøker om kunstig intelligens som eg leste i Nissedal sommaren 2017. Dagens bok er rangert som nr. 2, og […]

Vitskapane om det kunstige

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Der andre skriv om intelligens, skriv Herbert Simon om det kunstige. Han lagar ein teori om teknologiutvikling som ikkje er basert på kva menneska vil, men på kva som er mogeleg. I sommar bestemte eg meg for å melda åtte bøker om kunstig intelligens. Den siste og beste er Herbert Simon: ”The Sciences of the […]

Hjernen bak datahjernen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Kunstig intelligens føreset at det finst datamaskiner som kan køyra alle dei komplekse algoritmane, og dette tek me naturleg nok for gitt i våre dagar. Difor var det forfriskande å lesa boka til John von Neumann, som vart skriven i datamaskinas urtid. I løpet av seksti år har det kome mange lag med teknologi utanpå […]