Lista viser alle tekstar publisert i "1999" på larsnyre.no.

Intellektuell implosjon

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Vår tids kulturliv er kraftfullt fordi det er fritt, men det har for lite retning til å vera ei politisk drivkraft. Me tenkjer så raskt og kortsiktig at me står i fare for å verta mentalt innelukka i samtida. Dette skapar risiko for ein intellektuell implosjon som har ukjend sprengkraft fordi verknadene berre viser seg […]

Blind makt i journalistikk

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Blind maktbruk er å styra over handlingsrommet og kunnskapstileigninga til andre menneske utan sjølv å tenkja over det, utan å vita kva konsekvensar denne styringa får, og utan å interessera seg for det. Blind makt er vanleg i journalistikken fordi dei som makta blir utøvd på ikkje har høve til å gje tilbakemelding, sjølv om […]

Sentralen og det norske nervesystemet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Radio og fjernsyn har vorte stadig meir sentralstyrte. Overgangen frå NRK-monopol til kabel og satelitt var ein overgang frå ein stor til mange store sentralstyrte kanalar. Frisleppet i Noreg skapte endring frå ei politisk styring til mange marknadsstyringar av innhaldet. Summen av teknisk, økonomisk og redaksjonell styring over innhaldet er såleis større enn nokon gong […]

Nyttig idioti på TV

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Heile veka ristar folk på hovudet over skvalderet i politikken og journalistikken, men får seg ikkje til å le. Den forløysande latteren kjem fyrst under “Hallo i uken” på NRK P2 laurdag ettermiddag. Då får me det rette perspektivet på sakene. Skvalderet i det offentlege rommet gjer ordskiftet mindre operativt, og “godtfolks lyst til å […]