Guglielmo Marconi og den magiske gnist. Teikning av Atle Skorstad.

E-post:
Lars.Nyre@infomedia.uib.no

Postadresse:
Professor Lars Nyre
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7802, 5020 Bergen

UiB-nettside:  http://www.uib.no/personer/Lars.Nyre

Twitter:  https://twitter.com/LarsNyre

Engelskspråkleg nettside:  http://www.larsnyre.com