Lista viser alle tekstar publisert i "2020" på larsnyre.no.

(1:8) Hans Jonas og problemet med moderne teknologi

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Utviklinga av medier og IKT er prega av permanent innovasjon og stadige kontroversar i offentlegheita. Optimistar meiner vi har det betre enn nokonsinne før, medan pessimistar meiner vi vert framandgjorte og mistar kontrollen. I dette essayet følgjer eg den pessimistiske vegen.