Lista viser alle tekstar publisert i "2010" på larsnyre.no.

Framtidas mediestøtte

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Sats på ein kombinasjon av konserverande støtte til papiraviser og etablerande støtte til mobile digitalmedier! I inn­leg­get ”Gi avi­sene slutt­pakke” i E24 og Vox Pub­lica 15. april viser Erling Dokk Holm kor flink han er til å ta tren­den på pul­sen. Han skriv: ”Det er ingen dris­tig spå­dom å anta at en rekke papir­avi­ser i løpet av de neste […]