Lista viser alle tekstar publisert i "1996" på larsnyre.no.

Mot informasjonsstraumen

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Den utvekslinga av meiningsfulle bodskapar frå menneske til menneske som skjer ved hjelp av teknologien, vert i dag hovudsakleg mystifisert av hokuspokusorda «cyberspace» og «virtual reality». Informasjon er ikkje utan vidare av verdi, den kan like gjerne skapa forureining av tanken, påstår Hans Skjervheim i artikkelen «Den klassiske journalistikken og den nye medieideologien» i Nytt […]