Lista viser alle tekstar sortert under sjangeren "Hovudfagsoppgåve" på larsnyre.no.

Radioen og det lydlege (hovudoppgåve)

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Dersom eg misser radioapparatet på golvet gjev det lyd frå seg, men i normal bruk kjem lydane gjennom apparatet utan å ha dei verkelege kjeldene sine i mitt nærvere. Radioprogramma skuldast at den lydlege dimensjonen i visse hendingar vert formidla frå eit uklart der gjennom ein sanseteknologi til min lokale omgjevnad her, slik at eg […]