Lista viser alle tekstar sortert under publikasjonen "Tidsskriftlauredag - Litteraturhuset i Oslo" på larsnyre.no.

Fjernsyn: det personlege mediet

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


På 1960-talet laga den kanadiske medieforskaren Marshall McLuhan stor furore ved å omfavna fjernsynet som ein heilt naturleg del av den sosiale og sanselege omgjevnaden. Han meinte at fjernsynets lydar og levande bilete skapte eit spesielt sterkt personleg engasjement hjå publikum. Det dreier seg om at andlet, kroppar og stemmer er utgangspunktet for kommunikasjonen, og […]