Lista viser alle tekstar publisert i "2013" på larsnyre.no.

Teknologiar er moralske aktørar

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Teknologiar har si eiga meining gjennom å vera samtalepartnarar for menneska. Dette kan dagens Holbergpris-vinnar lære oss. Jon Elster synest ikkje det bra at Bruno Latour får Holbergprisen 2013. I Aftenposten 24. april formulerer Elster sin skepsis, og skriv blant anna «Hva betyr det at bjørketre og slimålen, for eksempel, «lager sin egen mening». Kanskje […]

Gud mot gud

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Spennande om dramatiske beleiringar og kvardagsleg elende i sporet til dei store hærane. Religionskrigane i Europa var svært brutale, og sleit ut heile kontinentet i ein 250 år lang kamp fram og tilbake. Religionskrigar har ein tendens til å vera ekstra brutale fordi partane ikkje anerkjenner kvarandre som likemenneske. Den andre parten er barbarar, kjettarar, […]

Sats på mediedesign!

Denne teksten vart fyrst publisert i . Emnet er , sjangeren er og publikasjonsåret er .


Samfunnsoppdraget til medievitskapen i Norge utvidar seg sakte men sikkert i retning av ”mediedesign”. Dette er ein metode for å bygga eit heilt medium i forskingslaboratoriet, uavhengig av mediebransjens krefter. Slike tilnærmingar har tradisjonelt vore heilt marginale. Utvikling av nye medium skjer hovudsakleg ute i medieindustrien, og i liten grad i norske universitetsmiljø. Men det […]